Contul curent al profesioniștilor: contract sau situație juridică?

Numărul 8 Anul 2015
Revista Numărul 8 Anul 2015

ABSTRACT

The bank current account contract plays a very important part with regard to the operational activity of companies. The challenges affecting its conclusion and, moreover, its performance raise the question whether, despite the regulation of the Civil Code, one is not rather dealing with a legal situation. Also, the analysis of the bank current account contract requires its legal qualification from the perspective of the account beneficiary’s will in the contractual formation: is it a contract of adhesion or a forced contract? This paper aims at answering these two main questions, reviewing, at the same time, possible solutions to improve the professional’s position while concluding and performing the current account contract.

Keywords:

bank current account, contract of adhesion, forced contract, interest, charge, external terms

REZUMAT

Contractul de cont curent bancar joacă un rol deosebit de important în activitatea operațională a societăților comerciale. Provocările aduse acestuia la încheierea și, mai ales, în derularea sa, ridică întrebarea dacă, în pofida reglementării din Codul civil, nu avem de-a face cu o simplă situație juridică. De asemenea, analiza contractului de cont curent ridică problema calificării sale din punct de vedere al rolului voinței titularului contului la formarea contractului: este vorba despre un contract de adeziune sau unul forțat? Studiul de față își propune să răspundă la aceste două principale întrebări, cercetând totodată și posibilele soluții pentru ameliorarea situației în care se află profesionistul la încheierea și executarea contractului de cont curent.

Legislaţie relevantă: noul Cod civil, art. 2184-2190
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: