Controlul de legalitate la înregistrarea în registrul comerţului a hotărârilor adunării generale a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată: Legea nr. 265/2022 – aceeași Mărie cu altă pălărie

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The article analyzes the issue regarding the limits of the prior control of legality carried out during the registration in the trade register, in the context of the adoption of a new law on the trade register. At the level of the ONRC and the courts, there is an oscillating practice in this regard, and the appearance of the new regulations does not, unfortunately, clarify the existing problems.

Keywords:

ONRC, prior legality control, trade register law, registration in the trade register.

REZUMAT

Articolul analizează problematica privind limitele controlului prealabil de legalitate realizat cu ocazia efectuării înregistrării în registrul comerţului, în contextul adoptării unei noi legi a registrului comerţului. La nivelul ONRC și al instanţelor judecătorești există o practică oscilantă în această privinţă, iar apariţia noilor reglementări nu clarifică, din păcate, problemele existente.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 265/2022, Legea nr. 31/1990
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: