Contribuţii privind Consultarea Comisiei europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român

Numărul 1 Anul 2015
Revista Numărul 1 Anul 2015

ABSTRACT

The European Commission has put forward in 2014 certain consultations dealing with companies, aiming to simplify and increase legislative consistency in that field. Legal effectiveness play the central role, but limits concerning the legal basis in the Treaty should always be checked out. By the most recent of these consultations, the Commission aimed at improving the legal framework of the Directive 2005/56/EC (Cross-Border Merger Directive), but also at establishing a modern framework regarding divisions of companies. The Romania’s legislative experience is assessed compared to the European Commission’s questionnaire and also to certain proposals de lege ferenda at the European level.

Keywords:

Directive 2005/56/EC, Directive 82/891/EC, cross-border merger, division of companies, European Commission, creditors’ protection, employees’ protection, minority shareholders, protectionism

REZUMAT

Comisia Europeană a elaborat în 2014 mai multe consultări privind funcţionarea societăţilor [comerciale] pentru simplificarea şi creşterea coerenţei legislative în acest domeniu. Eficienţa reglementării este pe primul plan, trebuie verificate întotdeauna limitele temeiului juridic din tratat. În ultima dintre consultările efectuate, Comisia a avut în vedere îmbunătăţirea cadrului normativ care decurge din Directiva 2005/56/CE – directiva privind fuziunile transfrontaliere precum și crearea unuia modern referitor la divizări. Experienţa legislativă din România este analizată în contextul chestionarului Comisiei Europene, precum şi al unor opţiuni de lege ferenda la nivel european.

Legislaţie relevantă: Directiva 2005/56/CE, Directiva 82/891/CE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: