Contractul transnațional – un concept evolutiv

Numărul 1 Anul 2024
Revista Numărul 1 Anul 2024

ABSTRACT

The notion of „transnational contract” springs from contemporary transnational realities. A number of fields, for example, the field of financial services or the field of insurance and reinsurance services, respectively, provide fertile ground for the practice of transnational law itself. The undeniable transnational realities dilute the distinctions between „domestic contract” and „international contract” and prompt national courts to evaluate a domestic contract as a transnational contract.
The litigation Dexia Crediop SpA v. Provincia di Pesaro e Urbino (2022) also urges the doctrinaires to use the concept of „transnational contract”, the energy of which is deployed, this time, in a matrix familiar to a national legal system. Our analysis concludes that we need the so‑called „Theory of transnational contract” used in
business and non‑business life alike.

Keywords:

domestic contract, international contract, transnational contract.

REZUMAT

Noțiunea de „contract transnațional” izvorăște din realitățile transnaționale contemporane. O serie de domenii, de exemplu, domeniul serviciilor financiare sau domeniul serviciilor de asigurare, respectiv de re‑asigurare, furnizează un fertil teren în scopul exersării dreptului transnațional însuși. Incontestabilele realități transnaționale diluează distincțiile dintre „contractul intern” și „contractul internațional” și îndeamnă anumite instanțe naționale de judecată să evalueze un contract intern ca fiind un contract transnațional. Litigiul Dexia Crediop SpA v. Provincia di Pesaro e Urbino (2022) îi îndeamnă și pe doctrinari să utilizeze conceptul de „contract transnațional”, a cărui energie se manifestă, de data aceasta, într‑o matrice familiară unui sistem de drept național. Analiza noastră conduce la concluzia potrivit căreia avem nevoie de așa‑numita „teorie a contractului transnațional” utilizată în viața de afaceri și în viața de ne‑afaceri deopotrivă.

Legislaţie relevantă: Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (1980), Regulamentul Roma I
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: