Contractele de administrare a coproprietăţii

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The condominium management agreement is a newly introduced institution in the Romanian Civil Code, which allows for the carving out and rearrangement of the operating principles of a shares-based ownership. Starting from a functional analysis of indivision, the paper aims to explore the uncharted and little-researched terrain of the condominium management contract, establishing theoretical foundations and offering practical solutions.

Keywords:

condominium management contract, co-owners, property, disposition acts.

REZUMAT

Contractul de administrare al coproprietăţii este o instituţie nou introdusă în Codul Civil român, ce permite decuparea și rearanjarea principiilor de funcţionare ale unei proprietăţi pe cote-părţi. Plecând de la o analiză funcţională a indiviziunii, lucrarea își propune să exploreze terenul necunoscut și puţin cercetat al contractului de administrare a coproprietăţii, stabilind fundamentele teoretice și oferind soluţii practice.

Legislaţie relevantă: C. civ. art. 555, art. 634, art. 637, art. 639, art. 642, art. 644
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: