Consimţământul – un cameleon între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

The specific legislation on the protection of personal data provides operators with six grounds on which they can collect and process such data, and choosing the most appropriate one for each situation is not always an easy task. One of the six legal grounds is the consent of the data subject, and the manner in which it is regulated and private law habits could create the impression that consent is the „king” of the grounds for the processing of personal data. Seen from different angles, it seems to be more of a „king” whose throne is threatened by the „sword of Damocles”.
In other words, in the present study, we aim to present the manner in which, like a chameleon, consent can change its nuances. The beginning of the consent-based personal data processing operation can be presented as a clear, vivid color scenario that can only inspire security and clarity. Subsequently, the chameleon can subtly transcend the operator in a completely different scenario, defined by gloomy or dark tones, which for the data subject may remain, however, in some situations, as pasteled as at the beginning.

Keywords:

consent, personal data, legal grounds, right of option.

REZUMAT

Legislaţia specifică protecţiei datelor cu caracter personal pune la dispoziţia operatorilor șase temeiuri în baza cărora aceștia pot colecta și prelucra astfel de date, alegerea celui mai adecvat fiecărei situaţii nefiind întotdeauna un demers facil. Unul din cele șase temeiuri legale este consimţământul persoanei vizate, iar maniera în care acesta este reglementat precum și deprinderile privatiste ar putea crea impresia potrivit căreia consimţământul este „regele” temeiurilor prelucrării datelor cu caracter personal. Privit din unghiuri diferite, pare a fi vorba mai mult de un „rege” al cărui tron este ameninţat de „sabia lui Damocles”.
Cu alte cuvinte, în prezentul studiu, ne propunem să arătăm modul în care, precum un cameleon, consimţământul își poate schimba nuanţele. Începutul operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal întemeiate pe consimţământ se poate prezenta drept un scenariu limpede, în culorii vii, care nu poate inspira decât siguranţă și claritate. Ulterior, cameleonul poate transcende subtil operatorul într-un cu totul alt scenariu, definit prin tonuri sumbre sau întunecate, care pentru persoana vizată poate rămâne, însă, în unele situaţii, la fel de pastelat ca la început.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr. 190/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: