Consiliul de administraţie vs. consiliul de supraveghere –implicaţii, competenţe și limite în actul de administrare al societăţii pe acţiuni

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The Board of Directors and t he Supervisory Board are two essential structures within the operating mechanism of a joint stock company, both structures are organized as collegial bodies of the company, the operating of one or the other being organized within a joint stock company in accordance with its management system as decided by the shareholders, at the establishment of the company or afterwards, during its operation, by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders to change the mode of administration; what differentiates the two collegial structures is found within the competencies established by law and / or the articles of incorporation of the [commercial] joint stock company.

Keywords:

Board of Directors, Supervisory Board, operating.

REZUMAT

Consiliul de administraţie și consiliul de supraveghere sunt două structuri esenţiale în cadrul mecanismului de funcţionare al unei societăţi pe acţiuni, ambele structuri sunt organizate ca organe colegiale ale societăţii, funcţionarea unuia sau a celuilalt fiind organizată în interiorul unei societăţi pe acţiuni în funcţie de modalitatea de administrare a acesteia, aleasă de către acţionari, la înfiinţarea societăţii sau ulterior, în timpul funcţionării acesteia, printr-o hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor de schimbare a modului de administrare; ceea ce diferenţiază cele două structuri colegiale se regăsește în cadrul competenţelor instituite prin lege și/sau actul constitutiv al societăţii [comerciale] pe acţiuni.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: