Consideraţii privind societăţile sportive pe acţiuni

Numărul 2 Anul 2014
Autor Emőd VERESS
Revista Numărul 2 Anul 2014

ABSTRACT

The article deals with some basic problems of the special regulation of the joint-stock companies active in the field of sports. A special and derogatory legal regime of these companies is justified. But the current regulation should be modernized, adapted to the current legal, economic and social conditions. Law on the one hand should support the establishment of these joint-stock companies, setting clear criteria and procedures, on the other hand must ensure the operation of these companies under the harmoniously combined requirements of efficiency, profitability, investment facilitation and transparency. The present state of regulation, in the opinion of the author, does not fulfill these criterions, and the article gives a detailed analysis of such regulatory problems.

Keywords:

sports law, company law, special rules regarding joint-stock companies active in the field of sports, free movement of capital, nominative shares, civil capacity of joint-stock companies active in the field of sports, Sports Register

REZUMAT

Acest articol tratează problemele esenţiale ale reglementării societăţilor pe acţiuni care activează în domeniul sportului. Un regim juridic special şi derogatoriu al acestor societăţi este justificat. Dar, prezenta reglementare trebuie modernizată, adaptată condiţiilor actuale legale, economice şi sociale. Legea, pe de altă parte, ar trebui să sprijine înfiinţarea acestor societăţi pe acţiuni, stabilind criterii şi proceduri clare, pe de altă parte ar trebui să asigure funcţionarea acestor societăţi sub cerinţele combinate ale eficienţei, profitabilităţii, facilitării investiţiilor şi ale transparenţei. Prezentul stadiu al reglementării, în opinia autorului, nu îndeplineşte aceste criterii, iar articolul face o analiză detaliată a unor asemenea probleme.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 69/2000, art. 18, art. 31, art. 32, art. 73; Legea nr. 31/1990, republicată, art. 6

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: