Considerații asupra regresului dintre asigurătorii RCA în cadrul mecanismului decontării directe

Numărul 2 Anul 2020
Autor Diana BÂLC
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

In the context of the compulsory insurances against civil liability for the damages caused to third parties by vehicle and tram accidents (RCA), the direct compensation service represents an alternative method available to the injured person for obtaining the payment of the damage, involving the assessment of the damage claim by the injured person’s own RCA insurer and a subsequent settlement between this insurer and the RCA insurer of the person held responsible for the accident. The legal basis of this mechanism gives rise to some interesting debates, triggered by the similarities between the direct compensation mechanism and some other traditional legal models. Our analysis proceeds by presenting the functioning of this mechanism as regulated by Law no. 132/2017 and the ASF Norm no. 20/2017. Further on, we will focus on some problems of substantial and procedural nature which have arrisen in the judicial decisions regarding the action in recourse between the RCA insurers as a result of the direct compensation service being used by the injured person and we will identify those solutions which are in agreement with the “ratio legis”.
Finally, we will draw some conclusions on the nature of the direct compensation mechanism.

Keywords:

civil liability insurance, direct compensation, subrogation, action in recourse

REZUMAT

În contextul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA, serviciul decontării directe reprezintă o alternativă de obținere a despăgubirii de către persoana prejudiciată, implicând soluționarea dosarului de daună de către propriul asigurător și decontarea subsecventă a sumelor plătite cu titlu de despăgubire de la asigurătorul RCA al persoanei responsabile de producerea accidentului.
Fundamentul mecanismului prefigurat comportă dezbateri, stimulate de
asemănarea acestuia cu instituții juridice tradiționale.
Analiza noastră pornește de la prezentarea funcționării acestui mecanism în reglementarea Legii nr. 132/2017 și a Normei ASF nr. 20/2017. În continuare, ne vom opri asupra problemelor de natură substanțială și procesuală apărute în practica judiciară cu privire la acțiunea în regres între asigurătorii RCA ca urmare a utilizării acestui serviciu de către persoana prejudiciată și vom identifica soluțiile corespunzătoare rațiunii reglementării. În final, vom trage câteva concluzii asupra naturii juridice a mecanismului decontării directe.

Legislaţie relevantă: C. civ, art. 1272, art. 1351, art. 1555-1557, art. 1594-1597, art. 2210; Legea nr. 132/2017, art. 11, art. 22, art. 25, art. 26, art. 45; Norma ASF nr. 20/2017, art. 19, art. 20, art. 34
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: