Consecinţe ale principiului interesului superior al copilului asupra monitorizării și supravegherii cu mijloace electronice ale acestora

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

One of the subjects that are specifically protected by the General Data Protection Regulation is the child. The GDPR requires specific protection for children, their data and specific risks to their rights and freedoms. However, one of the most important actions to limit their privacy, carried out in a systemic and global manner with the emergence of technology, is their electronic monitoring and surveillance by parents or those exercising guardianship and legal representation. The study aims to highlight the state of research in this area and the legal challenges, particularly from a data protection perspective.

Keywords:

GDPR, best interests of the child, monitoring and supervision, residential childcare centres, UN Convention on the Rights of the Child, Romanian Law no 272/2004, family.

REZUMAT

Unul dintre subiectele care sunt protejate în mod distinct de către Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) este copilul. RGPD pretinde o protecţie specifică în cazul copiilor, a datelor acestora și a riscurilor specifice la adresa drepturilor și libertăţilor lor. Cu toate acestea, una dintre cele mai importante acţiuni de limitare a intimităţii lor, realizată în manieră sistemică și globală, odată cu apariţia tehnologiei, o reprezintă monitorizarea și supravegherea electronică a acestora, realizată de către părinţi sau de către cei care exercită atribuţiile de tutelă și reprezentare legală. Studiul își propune să evidenţieze care este stadiul cercetărilor în acest domeniu și care sunt provocările juridice, din perspectiva protecţiei datelor în special.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 272/2004, Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: