Conflictul diagonal de legi – un conflict de conflicte de legi

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The public law character of the concept of conflict of laws encourages us to contemplate, even in a preliminary way, the manner in which the said concept is evolving within the European Union and – why not? – beyond. This time, the Courage case – a particular competition law dispute decided by the European Court of Justice – provides the opportunity to identify the so-called „diagonal conflict of laws” within the European Union and to investigate the causes of this specific type of conflict, as well as the consequences this diagonal dimension the conflict of laws has on the traditional private and politically neutral approach to the conflict of laws. In case of conflict between hierarchically different sources of law, which each regulate different aspects – processual or substantial – the diagonal conflict of laws reveals how the attribution of competences and the latter limits become fluid.

Keywords:

conflict of laws, transnational law, diagonal conflict of laws

REZUMAT

Natura de drept public a instituţiei conflictului de legi ne încurajează să contemplăm, fie și preliminar, modul în care acest concept se dezvoltă în cadrul Uniunii Europene și – de ce nu – dincolo de Uniunea Europeană însăși. De data aceasta, litigiul Courage – un diferend de drept al concurenţei soluţionat de Curtea Europeană de Justiţie – ne oferă posibilitatea de a identifica așa-numitul „conflict diagonal de legi” din cadrul Uniunii Europene și de a analiza cauzele acestui tip specific de conflict, precum și consecinţele acestei dimensiuni diagonale a conflictului de legi asupra abordării tradiţionale private și neutre politic a conflictului de legi. În caz de conflict între surse de drept diferite ierarhic, care reglementează fiecare aspecte diferite – procesuale sau substanţiale – conflictul diagonal de legi relevă modul în care atribuirea competenţelor și limitele acestora din urmă se fluidizează.

Legislaţie relevantă: Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: