Condiţiile introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei de către administratorul societăţii comerciale debitoare

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

The right to decide the opening of the insolvency procedure, the choice of procedure, simplified or general, the designation of the representative responsible for introducing the application and the insolvency practitioner to be mentioned in this application, including the special administrator and the possibility that can safeguard the debtor company by implementing of a judicial reorganization plan are the prerogatives of the management bodies of the debtor, its organic law and the articles of incorporation and not of the administrator, whether shareholder or not, that is off the legal will of the company. It is imperative, in order to avoid the occult nature of such an application, that there is no doubt that the debtor company knows its insolvency status, that is intention is to submit to legal proceedings and that those who intend to file the petition and take care of the administration procedure represent the will of the debtor.

Keywords:

debtor, administrator, company, insolvency proceedings.

REZUMAT

Dreptul de a decide deschiderea procedurii de insolvență, alegerea procedurii simplificată sau generală, desemnarea unui reprezentant responsabil pentru
introducerea cererii și menţionarea practicianului în insolvență ales de debitor, inclusiv administratorul special și posibilitatea de a proteja compania debitoare prin implementarea un plan de reorganizare judiciară sunt prerogativele managementului debitorului.
Este imperativ, pentru a evita cereri intempestive, introduse de persoane fără calitate de reprezentant ca debitorul să aibă reprezentarea stării de insolvență, să aibă intenția de a se supune procedurii și să existe un mandat special pentru această procedură.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: