Concizia

Numărul 1 Anul 2024
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 1 Anul 2024

ABSTRACT

Concise expression is the prerogative of authority. Sentences are not only court decisions, but also maxims characterized by the expression of a truth through a lapidary linguistic formula. The fewer words we use, the greater their weight is or seems to be. Brevity is also a form of respect. The one who practices it prepares and collects the information, filters it and keeps only the essential ones. The difficult work is his, so that the recipient is spared from confusion, interpretation or misunderstanding. Applying all this in the legal sphere, brevity can become the secret of professional efficiency.

Keywords:

brevity, persuasion, legal style.

REZUMAT

Exprimarea concisă este apanajul autorității. Sentințele nu sunt doar hotărârile judecătorești, ci și maximele caracterizate prin exprimarea unui adevăr printr‑o formulă lingvistică lapidară. Cu cât folosim mai puține cuvinte, cu atât greutatea lor este sau pare a fi mai mare. Concizia este în același timp și o formă de respect. Cel ce o practică se pregătește temeinic, adună informațiile, le filtrează și le păstrează doar pe cele esențiale. Munca dificilă îi aparține, astfel încât destinatarul să fie scutit de confuzii, interpretări sau neînțelegeri. Aplicând toate acestea în sfera legală, concizia poate deveni secretul eficienței profesionale.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: