Conceptul de „venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile” şi regimul fiscal aplicabil

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

The paper outlines some changes made by the legislature within the Fiscal Code as a consequence of repealing the 1864 Civil Code and the 1888 Commercial Code and the coming into force of the new monistic Civil Code. The author considers that these recent changes in the Fiscal Code will influence the conduct of the parties to legal relations in the sense that they will attempt a qualification of the juridical nature of the concluded contract, even for the purpose of using it
before the Internal Revenue Service and of emphasizing the casual or professional feature of the activity in order to determine the applicable tax regime.

Keywords:

Fiscal Code, Civil Code, tax regime, the juridical nature contract

REZUMAT

Articolul prezintă unele modificări operate de legiuitor în Codul fiscal ca urmare a abrogării Codului civil de la 1864 şi a Codului comercial de la 1888 şi a intrării în vigoare a noului Cod civil monist. Se consideră, de către autor, că aceste recente modificări în Codul fiscal vor influenţa comportamentul participanţilor la raporturile juridice, în sensul că aceştia vor încerca o calificare a naturii juridice a contractului încheiat, inclusiv în scopul de a se prevala aceasta în faţa fiscului, şi de a face foarte evident caracterul ocazional sau profesional al activităţii pentru a determina regimul fiscal aplicabil.

Legislaţie relevantă: C. fisc., C. civ.
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: