Câteva considerente cu privire la regresul asigurătorului în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto în reglementarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Numărul 2 Anul 2017
Revista Numărul 2 Anul 2017

ABSTRACT

By Emergency Ordinance of the Romanian Government no. 54/2016 regarding automobile liability insurance for damages caused to third parties by vehicle and tram accidents, which abrogates Law no. 136/1995 regarding insurance and reinsurance in Romania, the possibility that the payment of damages is being done directly by the own RCA insurer of the injured party, by way of direct compensation method, as well as the possibility of the policy holder to buy (to bear) the value of the damages caused by the event in order to maintain the bonus/malus category, are being regulated as novelty. These new regulations have lead to discussions related to the opportunity and utility of such instruments for the insurance market, but also as regards the effects of such on the regress of the insurer.
Art. 31 par. 6 Emergency Ordinance of the Romanian Government no. 54/2016 expressly regulates the regress right of the insurer against the person or persons liable for damage repair, as a result of subrogation of the latter in the rights of the insured person.
This corpus of legislation is in process to be enacted by way of law at the Chamber of Deputies, decisional chamber, after it had been aproved by the Senate of Romania.

Keywords:

regress, subrogation, insurance, direct compensation property damage, bonus/malus, damage

REZUMAT

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie care abrogă Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, posibilitatea ca plata despăgubirilor să se facă direct de către asigurătorul RCA al părţii vătămate prin metoda compensării directe, precum și posibilitatea titularului poliţei de a cumpăra (a suporta) valoarea daunelor provocate de eveniment, pentru a menţine categoria bonus/malus sunt reglementate cu titlu de noutate. Aceste noi reglementări au condus la discuţii legate de oportunitatea și utilitatea acestor instrumente pentru piaţa asigurărilor, dar și în ceea ce privește efectele acestora asupra regresului împotriva asigurătorului.
Art. 31 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 54/2016 reglementează în mod expres dreptul de regres al asigurătorului împotriva persoanei sau persoanele răspunzătoare de repararea daunelor, ca urmare a subrogării acestuia din urmă în drepturile persoanei asigurate.
Acest corp legislativ este în proces de a fi adoptat prin lege la Camera Deputaţilor, camera decizională, după ce a fost aprobat de Senatul României.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 1320, art. 1342, art. 1384, art. 1443, art. 1456, art. 1593-1598, art. 2210; O.U.G. nr. 54/2016, art. 2, art. 6, art. 19, art. 24, art. 25, art. 31
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România