Câteva considerații asupra stadiului aderării României la Uniunea Bancară Europeană

Numărul 4 Anul 2016
Revista Numărul 4 Anul 2016

ABSTRACT

This paper highlights the stages of Romania’s adherence to the European Banking Union (EBU). Although the initial estimated adherence schedule conceived by the National Bank of Romania, the Ministry of Public Finances, The Bank Deposits’ Guarantee Fund and the Authority for Financial Supervision was not respected, the transposition into national law of the relevant European legal dispositions having been delayed, at present they do apply in Romania. Thus, not only does Romania comply with the new supervision rules of the banking sector, but the norms regarding the banking resolution and the bank deposits’ guarantee schemes have also entered into force. Nevertheless, from a national perspective, if the European Union does not move to the full edification of the capital markets’ union and in Romania the macroprudential supervision of the financial system is not functional, the new European provisions will not fully achieve their goals.

Keywords:

European Banking Union, credit institutions, prudential supervision, banking resolution, bank deposits’ guarantee schemes, European law

REZUMAT

Prezenta lucrare tratează stadiul aderării României la Uniunea Bancară Europeană (UBE). Deși calendarul estimativ inițial al aderării României la UBE, conceput de Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FDGB) și Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), nu a fost respectat, transpunerea în dreptul intern a normelor relevante din dreptul european având loc cu oarecare întârziere, în prezent acestea se aplică în România. Astfel, nu numai că România se conformează noilor reguli prudențiale și de supraveghere în sectorul bancar, dar sunt operabile și reglementările privind rezoluția bancară și schemele de garantare a depozitelor bancare. Însă, atâta timp cât Uniunea Europeană nu pășește pe calea edificării unei uniuni a piețelor de capital, iar în România supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național nu este pe deplin funcțională, apreciem că noile norme nu își pot atinge pe deplin obiectivele.

Legislaţie relevantă: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, Legea nr. 311/2015, Legea nr. 312/2015, Legea nr. 85/2014, Regulamentul (UE) 575/2015, Directiva nr. 2014/59/UE, Directiva nr. 2014/49/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: