Categoriile de debitori cărora nu li se permite accesul la procedurile prevăzute în Legea nr. 151/2015

Numărul 7 Anul 2015
Revista Numărul 7 Anul 2015

ABSTRACT

Law no. 151/2015 aims to protect only the vast majority of debtors – honest, but unlucky – which, placed under its protection, can get benefits – and share considerable benefits to creditors and society – consisting of their reintegration into the economic and social life. Therefore, the regulations about debtors’ behaviour, upon the entry, during and after the procedure, will isolate and exclude the debtors who expose themselves to excessively risky lending transactions. In addition, in order to prevent situations in which the debtors who do not deserve it, could improperly benefit from the advantages of the insolvency system by avoiding obligations through fraudulent means, Law no. 151/2015 establishes in art. 4 para. 3 and 4 a block of eight real pleas of inadmissibility, punitive to the potential wrong financial behaviour of debtors before having submitted the application. Based on the plea, these debtors are excluded from the applicability of the law.
This article examines the pleas of inadmissibility provided by Law no. 151/2015 and cast a comparative glance at similar or identical provisions from other legal systems – Great Britain, France, Germany and the Netherlands, finding that the analyzed Romanian law measures are not unique, nor very dissimilar.

Keywords:

insolvency, consumer, individual, pleas of inadmissibility, debtor fraud

REZUMAT

Legea nr. 151/2015 urmăreşte protejarea numai a marii majorităţi a debitorilor – cinstiţi, dar nenorocoşi – care, puşi sub protecţia ei, pot obţine beneficii – şi pot transmite către creditori şi societate beneficii semnificative – constând în reinserţia lor în circuitul economic şi social. De aceea, reglementările privitoare la intrarea, comportamentul în timpul procedurii şi la ieşirea persoanei din insolvenţă, izolează şi exclud debitorii care se hazardează în tranzacţii de creditare excesiv de riscante.
În plus, în vederea prevenirii situaţiilor în care debitori care nu merită ar câştiga în mod abuziv avantajele sistemului de insolvenţă, sustrăgându-se obligaţiilor prin mijloace frauduloase, Legea nr. 151/2015 instituie, în art. 4 alin. (3) şi (4), un număr de opt veritabile fine de neprimire cu caracter de sancţiune faţă de eventualul comportament financiar greşit anterior depunerii cererii, excluzând aceşti debitori, de plano, de la aplicabilitatea legii.
Acest articol analizează finele de neprimire din Legea nr. 151/2015 şi aruncă o privire comparativă asupra dispoziţiilor identice sau asemănătoare din alte sisteme judiciare, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Olanda, concluzionând că măsurile analizate din legea română nu sunt singulare şi nici foarte diferite.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 151/2015

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: