Autoritatea tribunalului arbitral de a exclude un arbitru lipsit de etică

Numărul 2 Anul 2016
Revista Numărul 2 Anul 2016

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify and investigate the current status of arbitral institutions’ and arbitration courts’ authority to sanction violations of unethical lawyers in cases of conflicts of interest. The parties have a fundamental right to choose their lawyer and also an independent and impartial tribunal, therefore the power source of the arbitral tribunal to exclude/disqualify a lawyer requires clarifications, since lately it has become a widely debated topic.
There is no express provision granting such authority to arbitrators, but only guidelines that serve as recommendation instruments, which are binding only as long as the parties agree on them. For that reason, two well-known cases in international investment arbitration are considered for exemplification where the international arbitral tribunals have dealt with this subject.
Referring to the issues analyzed, the development of truly transnational ethical rules and their implementation by arbitral institutions could be a solution.

Keywords:

arbitration, arbitrator, parties’ representative, lawyers, IBA Guidelines

REZUMAT

Scopul acestei lucrări este de a identifica și investiga starea actuală a autorității tribunalelor arbitrale și instituțiilor arbitrale de a sancționa abateri etice ale avocatului în caz de conflicte de interese. Părțile au dreptul fundamental de a își alege atât avocatul cât și un tribunal independent și imparțial, prin urmare, sursa puterii tribunalului arbitral de a exclude/descalifica un avocat necesită o abordare clarificatoare, întrucât în ultima vreme a devenit un subiect larg dezbătut.
Nu există prevederi exprese care acordă arbitrilor astfel de autoritate, ci numai instrumente cu rol de ghid, care nu au efect obligatoriu atâta timp cât părțile nu sunt de acord asupra lor. De aceea sunt examinate spre exemplificare două cazuri de renume în arbitrajul internațional investițional, în care tribunalele arbitrale internaționale s-au ocupat de acest subiect.
Referitor la problemele analizate, dezvoltarea de reguli etice cu adevărat transnaționale și punerea lor în aplicare de către instituțiile arbitrale ar putea fi o soluție.

Legislaţie relevantă: Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state (ICSID); Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: