Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social

Numărul 1 Anul 2015
Revista Numărul 1 Anul 2015

ABSTRACT

Companies Act regulates two institutions with similar purpose for the recipient of the effects of these institutions – social capital of a company being set up or increase the capital of an existing company, in both versions through a execution of a contribution in kind. The need to distinguish between the two institutions, the partial division of the contribution in kind, has both theoretical and practical importance by identifying and analyzing the legal effects to be recorded both in the contribuitors patrimony and its associates.

Keywords:

companies, social capital, increase of social capital, contribution in kind

REZUMAT

Legea societăţilor reglementează două instituţii cu finalitate similară pentru destinatarul efectelor acestor instituţii – formarea capitalului social al unei societăţi în curs de constituire sau majorarea capitalului social al unei societăţi existente, în ambele variante prin efecutarea unui aport în natură. Necesitatea distincţiei existente între cele două instituţii, a divizării parţiale de cea a aportului în natură, are importanţă atât teoretică cât şi practică prin identificarea şi analizarea efectelor juridice ce vor fi înregistrate atât în patrimoniul aportatorului cât şi al asociaţilor acestuia.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990, art. 2511, art. 238, noul Cod civil, art. 236

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: