Aspecte juridice și economice privind investițiile făcute prin programul de imigrare EB-5, S.U.A.

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

This paper examines the EB-5 immigration visa, created by the United States through the Immigration Act of 1990. The Immigration Investor Programm allows immigrants to earn their Green Card / American Citizenship by investing in American businesses. Investments range from commercial real estate to solar energy plants and could only be received by an economic unit defined as a Regional Center. It also focuses on the legal aspects of regional centers that are initiated by US businessmen, sometimes in alliance with local government agencies, to attract investment capital for current or planned business businesses. Regional centers are involved in promoting growth, job creation and increasing domestic capital investment.
The paper also reviews certain financial qualifications that EB-5 investors who choose to invest through a regional center with the EB-5 programm must meet. Basically, the U.S Government looks for sophisticated immigrants who qualify as ”accredited investors” in order to maximize their business success. State and federal securities laws require this approach in order to protect the investment.
The Americas Group (“TAG”) is a consulting, marketing and merchant banking firm focusing its activities on Latin America, Mexico and the Caribbean. The Company develops Latin American market entry strategies for U.S. Companies and United States market entry strategies for Latin American Companies, and then assists them in executing the strategies through a variety of business arrangements.

Keywords:

Investor immigration EB-5, regional center, legal aspects, due diligence

REZUMAT

Această lucrare examinează viza de imigrare EB-5, creată de S.U.A. prin Actul privind imigrația din 1990. Programul Immigration Investor permite imigranților să își câștige Cartea Verde / Cetățenia americană prin investiții în afaceri americane.
Investițiile variază de la bunuri imobiliare comerciale până la investiții cu interes guvernamental și pot fi primite numai de către o unitate economică definită ca un centru regional.
Lucrarea se concentrează asupra aspectelor juridice ale centrelor regionale, care sunt inițiate de oamenii de afaceri din SUA, uneori în alianță cu agențiile guvernamentale locale, pentru a atrage capital de investiții pentru întreprinderile de afaceri curente sau planificate. Centrele regionale sunt implicate în promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor de capital intern.
Lucrarea analizează, de asemenea, anumite calificări pe care trebuie să le îndeplinească investitorii EB-5 care aleg să investească printr-un centru regional cu programul EB-5. Practic, guvernul S.U.A. caută imigranți sofisticați care se califică drept „investitori acreditați” pentru a-și maximiza succesul în afaceri. Legile de stat și federale ale titlurilor de valoare necesită această abordare pentru a proteja investiția.
“The Americas Group Financial Services” (TAGFS) prin rețeaua şi reprezentanții săi, este în situația unică de a furniza consultanță de specialitate pentru investitorii străini pe diferite proiecte pe care noi le-am verificat individual și le considerăm a fi oportunități excelente. “The Americas Group Financial Services” (TAGFS) printr‑un serviciu individualizat de înaltă calitate şi în condiții de siguranță, securitate şi încredere, oferă asistență investitorilor străini care doresc să aplice pentru “Green Card” fără a deține direct și a gestiona o afacere în S.U.A. În schimb, ei vor deveni parte a unui grup mai mare și printr-o investiție indirectă „pasivă” se vor califica pentru acest program.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: