Aspecte generale legate de competenţa judecătorului stagiar

Numărul 4 Anul 2014
Revista Numărul 4 Anul 2014

ABSTRACT

In the Romanian juridical space, recent years have witnessed a series of fundamental reforms aiming at both substantive law and procedural law, and resulting in the adoption of new codes, the Civil Code and the Code of Civil Procedure. Yet, the legislature, and even the doctrine, have not been concerned with certain issues of practical importance. One of these issues regards the jurisdiction of a trainee judge. In this paper, after an overview of the regulations associated with trainee judges (I), we will briefly outline the civil matters that a trainee judge is empowered to judge (II), and we will end by analyzing the problems that may arise in practice with regard to the special jurisdiction of a trainee judge in civil cases (III).

Keywords:

trainee judge, jurisdiction, panel of judges, conflict of jurisdiction

REZUMAT

Ultimii ani au semnificat pentru spaţiul juridic românesc o perioadă de reforme fundamentale atât în sfera dreptului material, cât şi în cea a dreptului procesual, fiind adoptate noile coduri, civil şi procesual civil. Cu toate acestea, unele aspecte cu semnificaţie practică au rămas încă în afara sferei de interes a legiuitorului şi, de multe ori, inclusiv a doctrinei. Unul dintre aceste aspecte vizează competenţa judecătorului stagiar. În cele ce urmează, după o prezentare generală a reglementărilor asociate judecătorului stagiar (I), vom expune succint materiile civile pe care judecătorul stagiar este competent să le judece (II), iar, în final, vom analiza problemele ce se pot ivi în practică cu privire la competenţa specială a judecătorului stagiar în cauzele civile (III).

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 303/2004, art. 23, art. 39, art. 41; noul Cod de procedură civilă, art. 123, art. 132

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: