Asigurările de răspundere civilă în profesiile juridice

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

Pursuing legal professions may bring some risks, including the risk of prejudicing the others and thus triggering civil liability. Malpractice insurance in the legal field has been rapidly developed in recent years and has the role of covering the damage caused during or in connection with the legal acts or facts regarding the juridical professions, committed by authorized and active specialist in these professions.

Keywords:

malpractice insurance, insured risk, lawyer, notary, bailiff, insolvency practitioners, judges and prosecutors

REZUMAT

Exercitarea profesiilor juridice poate ridica unele riscuri, inclusiv riscul de a-i prejudicia pe alții și, prin urmare, să fie atrasă răspunderea civilă. Asigurarea de malpraxis în domeniul juridic s-a dezvoltat rapid în ultimii ani și are rolul de a acoperi daunele cauzate în timpul sau în legătură cu actele sau faptele legale referitoare la profesiile juridice, comise de specialiști autorizați și activi în aceste profesii.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: