Arbitrabilitatea acțiunilor în anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor

Numărul 6 Anul 2019
Autor Cornel POPA
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

Actions for the annulment of decisions taken by the general assembly of shareholders have been traditionally regarded as non-arbitrable in Romania.
This author believes that, in the light of the provisions of the new Code of Civil Procedure, and of international developments in this area, such matters are capable of being submitted to settlement by arbitration.

Keywords:

Company law, resolution of the general assembly of shareholders, action for annulment, arbitrability

REZUMAT

Acțiunile în anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor au fost în mod tradițional considerate ca nearbitrabile în România. Autorul prezentului articol consideră că, în lumina prevederilor noului Cod de procedură civilă, precum și a evoluțiilor internaționale din domeniu, litigiile de acest tip pot fi supuse soluționării pe calea arbitrajului.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 542, art. 1112
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: