Aporturile sociale (partea I)

Numărul 1 Anul 2017
Revista Numărul 1 Anul 2017

ABSTRACT

This article analyses, in two parts, the shareholders’ contributions to the legal capital of a company. This first part analyses: the notion of contribution; subscription and payment of the shares; legal characteristics and types of subscription; aspects of private international law; default of payment of the shares subscribed; suspension of the exercise of the shareholders’ rights; damages and late payment; foreclosure of the default shareholders; cancellation of the shares not paid; replacement issuance; cash contributions; particular considerations of the legal capital increase by cash contributions.

Keywords:

Cash contributions, contributions, formation of the legal capital, increase of the legal capital, issuance of shares, payment, subscription

REZUMAT

Articolul de faţă tratează, în două părţi, chestiunea contribuţiilor asociaţilor la
capitalul social al unei societăţi comerciale (aporturile). Această primă parte va trata: noţiunea de aport; subscripţia și vărsământul; natura, caracterele juridice și felurile subscripţiei; aspecte de drept internaţional privat; neplata titlurilor de participare subscrise; suspendarea exerciţiului drepturilor societare; daunele-interese și punerea în întârziere; executarea silită a acţionarilor restanţieri; anularea acţiunilor neplătite; emisiunea de înlocuire; aporturile în numerar; consideraţii particulare ale majorării de capital social cu aporturi în numerar.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990; Codul civil, art. 1516-1520, art. 1895, art. 1896, art. 1898, art. 2524, art. 2525
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: