Aporturile sociale – partea a II-a

Numărul 2 Anul 2017
Revista Numărul 2 Anul 2017

ABSTRACT

This article analyses, in two parts, the shareholders’ contributions to the legal capital of a company. This second part analyses: in-kind contributions; general aspects; utility of the contributed assets and partial payment of the shares; different in-kind contributions; contribution of a property quota; mixt contribution (part of the asset contributed and another part sold); contribution of shares; contribution of the spouses common assets; contribution of another right than property; risk of disappearance of the assets by fortuity; international private law aspects; particular considerations of the legal capital increase with in-kind contributions; contributions in receivables; general aspects of contributions in receivables; contribution of a lease receivable; value of the contributed receivable; legal regime of the contribution in receivable; contribution of the use; services contribution; services contribution at mixt companies and corporations.

Keywords:

contributions, contributions in receivables, in-kind contributions, increase of the legal capital, issuance of shares, payment, risk of disappearance of the assets by fortuity, subscription

REZUMAT

Articolul de faţă tratează, în două părţi, chestiunea contribuţiilor asociaţilor la constituirea unei societăţi comerciale (aporturile). Această a doua parte va trata: aporturile în natură; aspecte generale; utilitatea bunurilor aportate și vărsământul parţial; diferite forme de aport în natură; aportul cotei-părţi, aportul mixt (o parte din bun aportată și cealaltă vândută); aportul titlurilor de participare; aportul bunurilor comune ale soţilor; aportul altui drept decât cel de proprietate; riscul pieirii fortuite a bunului aportat; răspunderea subscriitorului; aspecte de drept internaţional privat; consideraţii particulare majorării capitalului social cu aporturi în natură; aporturile în creanţe; aspecte generale ale aportului în creanţe; aportul creanţelor dintr-un contract de locaţiune; valoarea creanţei aportate; regimul juridic al aportului în creanţe; aportul folosinţei; aporturile în industrie; aporturile în industrie la societăţile mixte și de capitaluri.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 348, art. 639, art. 1274, art. 1566, art. 1702, art. 1896, art. 1937; Legea nr. 31/1990, art. 6, art. 9, art. 14, art. 16, art. 36, art. 73, art. 84, art. 103, art. 202, art. 212, art. 215, art. 222, art. 228; Legea nr. 297/2004, art. 240
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: