Aplicarea principiului echităţii în materie fi scală. Îmbogăţirea fără justă cauză – principiu al dreptului fiscal european?

Numărul 3 Anul 2015
Revista Numărul 3 Anul 2015

ABSTRACT

In systems of law, as well as in the area of current knowledge, it is the Greek and Roman civilizations that offer the ethical and moral fundamentals, as well as the legislative and institutional framework for modernity. It was easy to start with Aristotle’s Nicomachean Ethics where the author laid the basis of the principles of democracy, the philosophical and ethical systems, which were later confirmed and enriched by European historical evolution. Justice is at the core of this system, which features two main characteristics: distributive and commutative, the latter concerning relationships between people based on fundamental respect for each other’s rights. The Tax rules and the case law of the Court of Justice of the European Union used the rules of the civilian law in the argumentation of the principles that are part of the European heritage.

Keywords:

unjustified enrichment, tax, principles, CJEU

REZUMAT

În sistemele de drept, ca dealtfel în întregul spaţiu al cunoaşterii contemporane, antichitatea greco-romană oferă fundamentele etico-morale, legislativ-instituţionale şi juridice, culturale ale modernităţii.
Ne-a fost uşor să pornim de la Etica nicomahică, în care Aristotel a codificat principiile democraţiei, sistemul etico-fi losofic, îmbogăţite şi valorificate în evoluţia istorică europeană. Justiţia reprezintă centrul acestui construct căruia i-a atribuit două forme de exprimare: distributivă şi comutativă, ultima referindu-se la relaţiile dintre persoanele fizice, întemeiate pe respectul fundamental pentru drepturile fiecăruia. Regulile fiscale şi jurisprudenţa CJUE folosesc regulile legii civile în argumentarea principiilor care sunt parte a moştenirii europene.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: