Aplicarea în timp a legii civile în privinţa hotărârilor adunării generale a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată: art. 192 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

This article has appeared from the need to know under what conditions of quorum and majority the general meeting of shareholders of a limited liability company (LLC) adopts decisions when, during its existence, the law changes in this regard.
In other words, from the need to determine how the civil law is applied over time in the mentioned situation. The question was occasioned by the amendment of Law no. 31/1990 regarding companies (in this case, of art. 192) once with the entry into force of Law no. 265/2022 regarding the trade register and for amending and supplementing other normative acts with incidence on the registration within the trade register.
In the absence of transitional rules, the present article aims to identify how art. 192 of Law no. 31/1990 will be applied in time in the case of limited liability companies established before the entry into force of Law no. 265/2022, mean under the old law, and which adopt decisions under the new law. Specifically, we propose to find out according to which quorum and majority rules will be adopted, after the entry into force of Law no. 265/2022, the decisions of the general meeting of shareholders of a limited liability company whose constitutive act was concluded under the old law.

Keywords:

Art. 192 of Law no. 31/1990 regarding companies, the application in time of the law, the decision of the general meeting of shareholders, limited liability company, Law no. 265/2022 regarding the trade register, LLC.

REZUMAT

Acest articol a apărut din necesitatea de a ști în ce condiţii de cvorum și majoritate adunarea generală a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) adoptă hotărâri atunci când, pe parcursul existenţei sale, legea se modifică în această privinţă. Altfel spus, din nevoia de a stabili cum se aplică în timp legea civilă în situaţia amintită. Întrebarea a fost prilejuită de modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile (în speţă, a art. 192) odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
În absenţa unor norme tranzitorii, lucrarea urmărește să identifice cum se vor aplica în timp prevederile art. 192 din Legea nr. 31/1990 în cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 265/2022, adică sub legea veche, și care adoptă hotărâri sub legea nouă. Concret, ne propunem să aflăm potrivit căror reguli de cvorum și majoritate vor fi adoptate după intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022 hotărârile adunării generale a asociaţilor a unei societăţi cu răspundere limitată al cărui act constitutiv a fost încheiat sub legea veche.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 192; Legea nr. 265/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: