Accesoriile creanţelor care beneficiază de o cauză de preferinţă în procedura insolvenţei

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Pursuant to art. 103 of Law no. 85/2014, the claims benefiting from a cause of preferance are entered in the final table and / or in the final consolidated table, as the case may be, at the value corresponding to the good affected by the guarantee, as it is assessed by the appraiser, according to International Evaluation Standards.
The legislator imposes a maximum limit on the value resulting from the valuation, namely the value (amount) established at the contractual level, and a higher threshold, given by the very value of the good subject to collateral.
Upon distribution of the price of the good affected by the guarantee, the creditor of a claim that benefits from a cause of preference will be entitled to calculate the accessories to his claim up to the date of capitalization of the good, provided that the price of the good is correspondingly higher than the original value evaluated.

Keywords:

claim benefiting from a cause of preference, accessories, reorganization plan, capitalization, good affected by the guarantee.

REZUMAT

În temeiul art. 103 din Lege a nr. 85/2014, creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv și/sau în tabelul definitiv consolidat, după caz, la valoarea corespunzătoare bunului afectat garanţiei, astfel cum este aceasta apreciată de evaluator, conform Standardelor Internaţionale de Evaluare.
Legiuitorul impune o limită maximală valorii rezultate prin evaluare, și anume valoarea (cuantumul) stabilită la nivel contractual, și un prag superior, dat de însăși valoarea bunului supus garanţiei.
La distribuţia preţului bunului afectat de garanţie, creditorul titular al unei creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă va fi îndreptăţit să calculeze accesoriile la creanţa sa până cel mult la data valorificării bunului, cu condiţia ca preţul bunului să fie corespunzător mai mare decât valoarea iniţial evaluată.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 103
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: