Abuzul de poziţie dominantă

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

Ownership by a company of a dominant position on the relevant market is not prohibited, as a result of the efficiency of the business carried out. A dominant position is sanctioned if it has been illicitly acquired or exploited abusively.
Abuse of a dominant position is manifested when, by its behavior, a trading company influences the structure or degree of competition on that market by using manifestations, anti-competitive practices, understandings, decisions and concerted actions. International law contains express provisions prohibiting abuse of a dominant position. Sanctions that may be established to prevent or incriminate abuses of a dominant position may take the form of provisional measures, administrative fines or, as the case may be, civil damages.

Keywords:

relevant market, dominant position, abuse, sanction

REZUMAT

Deţinerea de către o societate comercială a unei poziţii dominante pe piaţa relevantă nu este interzisă, aceasta fiind rezultatul eficienţei activităţii desfășurate.
Poziţia dominantă este sancţionată în cazul în care a fost dobândită în mod ilicit sau este exploatată abuziv.
Abuzul de poziţie dominantă este manifestat atunci când, prin comportamentul său, o societate comercială influenţează structura sau gradul de concurenţă de pe piaţa respectivă, folosind ca forme de manifestare, practici anticoncurenţiale, înţelegeri, decizii şi acţiuni concertate. Legislaţia internaţională conţine prevederi exprese prin care se interzice abuzul de poziţie dominantă.
Sancţiunile care se pot institui în vederea prevenirii, respectiv incriminării abuzurilor de poziţie dominantă pot îmbrăca forma măsurilor provizorii, a amenzilor administrative sau, după caz, a daunelor de natură civilă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 21/1996, art. 5 art. 6, art. 38, art. 57; Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, art. 102
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: