Provocările criminalităţii digitale pentru dreptul penal. Dreptul penal în combaterea infracţionalităţii în mediul online

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The substantive criminal law institutions regulated in the general part of the Criminal Code have been developed with the physical, material world in mind, but an increasingly significant part of crime has moved into the digital world, and the development of systems that operate with artificial intelligence has the potential to bring new changes in the matter. The article consists of an analysis of the specifics of some of these criminal law institutions in the case of crimes committed in the digital environment. From this perspective, we will show whether and in what extent is the criminal law prepared to facilitate the fight against online criminality, starting from the digital criminality and also analysing the perspective of the involvement of artificial intelligence in criminal activity. At the same time, we will show how some de lege ferenda approaches can facilitate the identification and criminal prosecution of the actors involved, as well as how other approaches could be deficient from the perspective of the general principles of criminal law.

Keywords:

cybercrime, computer crime, principles of criminal law, attempt, guarantee position, date of crime, place of crime.

REZUMAT

Instituţiile de drept penal material reglementate în partea generală a Codului penal au fost dezvoltate de-a lungul timpului cu gândul la lumea fizică, materială, dar o parte tot mai semnificativă a criminalităţii a trecut în lumea digitală, iar dezvoltarea sistemelor care operează cu inteligenţă artificială are potenţialul de a aduce noi schimbări în materie. Prezentarea este formată dintr-o analiză a specificului unora dintre aceste instituţii de drept penal în cazul infracţiunilor comise în mediul digital.

Din această perspectivă, vom arăta dacă și în ce manieră este pregătit dreptul penal de lege lata pentru a facilita combaterea infracţionalităţii în mediul online, pornind de la criminalitatea digitală și analizând inclusiv perspectiva implicării inteligenţei artificiale în activitatea infracţională. Totodată, vom arăta cum unele abordări de lege ferenda pot facilita identificarea și tragerea la răspundere penală a actorilor implicaţi, precum și cum alte abordări ar putea fi deficitare din perspectiva principiilor generale ale dreptului penal.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: