Anularea actelor frauduloase ale debitorului în insolvența transfrontalieră

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

Both in internal and cross-border insolvency proceedings, the avoidance of certain transactions concluded by the debtor and a third party, prejudicial to the interests of creditors, plays an important role in practice. Until now, at the level of the European Union, uniform rules have been instituted only as regards jurisdiction and applicable law in cross border insolvency proceedings, which aims to ensure stability and coherence and to reduce at least in part the costs imposed by the international character of the disputes. The article reviews the legal solutions that have to be followed in the matter, and highlights, through an analyse of the European Court of Justice’s pertinent case-law, the difficulties and inconveniences raised by them; also, it makes short proposals on the possible remedies that might be considered in the future.

Keywords:

cross-border insolvency, jurisdiction, applicable law, avoidance of fraudulent acts, European case-law, harmonization

REZUMAT

Posibilitatea anulării unor operațiuni dintre debitor și un terț atunci când acestea se dovedesc prejudiciabile intereselor creditorilor joacă un rol important în practică, atât în procedurile interne, cât și în cele transfrontaliere de insolvență. În ideea de asigura un plus de stabilitate și coerență și de a reduce cel puțin parțial costurile antrenate de caracterul transfrontalier al litigiilor, legiuitorul european a institut până în prezent doar norme uniforme privitoare la competența jurisdicțională, legea aplicabilă și circulația hotărârilor judecătorești. Articolul insistă asupra soluțiile legale și jurisprudențiale europene ce trebuie urmate în materie, scoțând în evidență atât specificitatea lor, cât și dificultățile și inconveniențele suscitate în practică; el formulează, de asemenea, scurte propuneri privind remediile ce ar putea fi avute în vedere în viitor.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) nr. 848/2015, art. 6, art. 21, art. 33

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: