Validitatea şi eficacitatea limitată a convenţiei arbitrale în raport cu unele proceduri speciale, cu referire la procedura ordonanţei de plată

Numărul 4 Anul 2014
Revista Numărul 4 Anul 2014

ABSTRACT

As a rule, according to Article 533 of the New Code of civil procedure, ”making of a arbitration convention precludes, for the case, the competence of the courts of law”.
Nevertheless, according to Article 554(2)(b) of the New Code of civil procedure, ”the court of law shall retain competence when … (b) the arbitration convention is null and void or ineffective”, and also under other specific provisions, the effects of the arbitration convention are limited as the prorogation of jurisdiction for the court of law shall be rendered effective. Examples include procedures concerning interim measures or procedures for taking evidence, but also order for payment procedure (Articles 1013-1024 of the New Code of civil procedure) and small claims procedure (Articles 1025-1032 of the New Code of civil procedure).

Keywords:

null and void/ineffective arbitration convention; limited effects; special procedures; order for payment

REZUMAT

Ca regulă, potrivit art. 533 din noul Cod de procedură civilă „Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenţa instanţelor judecătoreşti”.
Potrivit Art. 554 alin. (2) lit. b) noul C. pr. civ, „(2) Instanţa va reţine spre soluţionare procesul dacă:… b) convenţia arbitrală este lovită de nulitate ori este inoperantă”, şi de asemenea sub incidenţa unor prevederi speciale, efectele convenţiei arbitrale sunt limitate până când prorogarea competenţei curţii devine efectivă. Exemplele includ proceduri cu privire la măsurile intermediare sau proceduri de luare în evidenţă , sau la ordonanţa de plată (art. 1013-1024 din Noul Cod de procedură civilă) sau la cea cu privire la cererile cu valoare redusă (art. 1025-1032 din Noul cod de procedură civilă).

Legislaţie relevantă: noul Cod de procedură civilă, art. 553, art. 554, art. 1013-1024
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: