Transferul de afacere

Numărul 7 Anul 2016
Revista Numărul 7 Anul 2016

ABSTRACT

The literature has approached the issue of the transfer of business either from a fiscal perspective or when discussing the insolvency procedure, as method to restructure or capitalize the assets of the insolvent debtor or in terms of its connection to the rights of the employees from the transferred company.
Therefore, we plan to conduct a comprehensive analysis of this juridical notion, in particular as regards its significance and scope, its juridical and fiscal advantages and the relation between business transfer and company restructuring.

Keywords:

transfer of business, asset transfer, goodwill, activity/business assignment, company transfer, fiducia

REZUMAT

În literatura de specialitate problematica transferului de afacere a fost abordată tangențial fie din perspectivă fiscală, fie în contextul procedurii insolvenței, ca modalitate de restructurare sau de valorificare a activelor debitorului insolvent, sau prin legătura sa cu drepturile salariaților întreprinderii transferate.
În acest context, ne-am propus o analiză completă a acestui concept juridic, respectiv din perspectiva semnificației și sferei sale de cuprindere, a avantajelor juridice și fiscale pe care le oferă, precum și a relației existente între transferul de afacere și restructurarea societăților.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 7, art. 30, art. 32, art. 58, art. 270; Legea nr. 85/2014, art. 5, art. 133; Legea nr. 67/2006, art. 1, art. 4; Directiva nr. 23/2001/CE, art. 1; Directiva nr. 2006/112/CE, art. 19
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: