Succinte consideraţii referitoare la (in)compatibilitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

Numărul 8 Anul 2013
Revista Numărul 8 Anul 2013

ABSTRACT

Taking into consideration the new regulation implemented by the legislative power through the Governmental Emergency Ordinance no. 9/2013 which establishes a financial burden called “the environment fee”, a fee that has to be paid when registering a car in Romania, the present study intends to analyse whether the above-mentioned regulation succeeds or not in being different from the previous regulations which have been considered to violate/ to break the provisions of the EU-law, more specifically, art. 110 TFUE.

Keywords:

the environment fee, Governmental Emergency Ordinance no. 9/2013, the EU-law.

REZUMAT

Luând în considerare noua reglementare implementată de puterea legislativă prin O.U.G. nr. 9/2013, care stabilește o nouă taxă, denumită „taxa de mediu”, taxă care trebuie plătită la înregistrarea în România a unui autovehicul, prezentul studiu intenționează să analizeze dacă reglementarea menționată reușește sau nu să fie diferită de reglementările anterioare, care au fost considerate ca încălcând prevederile dreptului european, mai exact, ale art. 110 TFUE.

Legislaţie relevantă: TFUE, art. 110; O.U.G. nr. 9/2013
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: