Soluţionarea revendicărilor și a disputelor în conformitate cu H.G. nr. 1/2018 şi a Regulilor de Arbitraj ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

On January 11, 2018 – through the entry into force of the Government Decision no. 1/2018 – Arbitration is reintroduced as a way of settling disputes in national contracts (known as Fidic Red and Fidic Yellow), and this normative act removes the Dispute Settlement Committee. Also as a novelty, the arbitration will be settled in accordance with the Rules of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania. The role of the Engineer in these contracts is now replaced by the Supervisor who takes over some of the functions of the Dispute Settlement Commission.
In addition, the new national contracts pay particular attention to the fact that the Contractor loses any right to extend the Execution Time and any additional costs if he does not meet the deadline of the 30-day period for sending the notice to the Supervisor, calculated from the date of the occurrence of the event or situation.
In the event of any dispute, both Parties shall attempt to resolve the dispute amicably before the commencement of arbitration. If either Party refuses to settle the dispute amiably through a mediator, either Party may resolve the dispute through arbitration but not earlier than 90 days from the date of the Supervisor’s Decision. The appointment of the arbitrator or arbitrators shall be carried out in accordance with the rules of arbitration procedure of the International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of Romania, the place of arbitration shall be in Bucharest (unless the parties agree otherwise) and the arbitration shall be conducted in Romanian. We appreciate that the Romanian legislator has made a correct decision by issuing this normative act in order to overcome the obstacles that may arise in the infrastructure projects and the rapid settlement of the disputes.

Keywords:

Arbitration, Arbitral Tribunal, National Contracts, H.G. no 1/2018, Rules of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, Supervisor, Dispute Settlement Commission, Dispute

REZUMAT

La 11 ianuarie 2018 – H.G. nr. 1/2018 – reintroduce arbitrajul ca mod de soluţionare a disputelor în contractele naţionale (cunoscute sub denumirea de Fidic Roşu şi Fidic Galben), iar prin acest act normativ se elimină comisia de soluţionare a disputelor. Tot ca element de noutate, arbitrajul se va soluţiona sub Regulile Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Rolul Inginerului în cadrul acestor contracte este preluat de Supervizor care preia o parte din funcţiile Comisiei de Soluţionare a Disputelor.
În plus, noile contracte naţionale acordă o atenţie deosebită faptului că, Antreprenorul pierde orice drept la prelungirea Duratei de Execuţie și la orice alte costuri suplimentare dacă nu respectă perioada de 30 de zile, pentru trimiterea notificării către Supervizor, calculată de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Dacă oricare dintre Părţi refuză soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizează potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lânga Camera de Comerţ și Industrie a României, locul arbitrajului va fi la Bucureşti (dacă părţile nu prevăd altfel) și arbitrajul va fi condus în limba româna. Apreciem că legiuitorul român a luat o decizie corectă prin emiterea acestui act normativ în scopul surmontării obstacolelor care pot apărea în cadrul proiectelor de infrastructură și soluţionarea rapidă a  disputelor.

Legislaţie relevantă: H.G. nr. 1/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România