Societăţi pe acţiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operaţiuni reclamate de acţionari

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The procedure by which the right of informing the significant shareholders, by which the drawing up of a supplementary report, is used is a special procedure, regulated by Law no. 297/2004 and Law no. 24/2017, which is completed with the provisions of the contentious procedure contained in the Code of Civil Procedure.

Keywords:

special procedure, additional report, information right of significant shareholders.

REZUMAT

Procedura prin intermediul căreia se valorifică dreptul de informare al acţionarilor semnificativi, prin care întocmirea unui raport suplimentar, este o procedură specială, reglementată de Legea nr. 297/2004 și Legea nr. 24/2017, care se completează cu prevederile procedurii contencioase cuprinse în Codul de procedură civilă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 1172, art. 136; Legea nr. 297/2004, art. 259; Legea nr. 24/2017, art. 94
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România