Se poate vorbi de eficiența inițiativelor legislative pentru relația dintre consumator și creditorul profesionist?

Numărul 5 Anul 2016
Revista Numărul 5 Anul 2016

ABSTRACT

The study analyzes the relocation of the relationship bank – consumer following the recent legislative initiatives regarding the protection of the credit consumer and discusses the convergence or the competition of these new normative solutions, concluding that they have to be promoted with professionalism and responsibility, taking into account the economic and legal impact.

Keywords:

over-indebtedness, consumer, professional, bank, credit, datio in solutum

REZUMAT

Studiul analizează reașezarea relației bancă – consumator ca urmare a recentelor inițiative legislative în materia protecției consumatorilor de credite și pune în discuție convergența sau concurența noilor soluții normative, concluzionând că acestea trebuie promovate cu profesionalism și responsabilitate, cu luarea în considerare a tuturor implicațiilor economice și juridice.

Legislaţie relevantă: Constituția României, art. 15, art. 44; C. civ., art. 1492; Directiva nr. 2014/17/UE, art. 25, art. 28, art. 43
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: