Scurte considerații asupra fiduciei în reglementarea noului Cod civil

Numărul 9 Anul 2013
Revista Numărul 9 Anul 2013

ABSTRACT

In addition to the classical vision of property, taken from the Napoleonic Code of 1804, the New Romanian Civil Code brings new elements of a postmodern nature, which are essential for understanding the concept in current society. The blending of principles specific to continental law (inspired by French, Italian, and Dutch law) with those of the Province of Quebec (of a mixed, continental nature with strong common law implications) creates a solid – though sometimes objectionable – framework, favourable to a new development of real rights. Introduction of the institution of fiducia (trust) in Romanian law summarizes an opening of Romanian law to the norms of modern European law, although the original concept of trust in the Anglo Saxon legal world was taken over in a perverted form through French law.

Keywords:

trust, fiducia, assets and liabilities of the trust, property right, new Civil Code

REZUMAT

Alături de viziunea clasică a proprietății, preluată din Codul Napoleon din 1804, Noul Cod Civil Român aduce noi elemente de o natură juridică postmodernă, esențiale pentru înțelegerea conceptului de proprietate fiduciară în societatea actuală. Amestecul principiilor specifice de drept continental (inspirate din dreptul francez, italian sau olandez) cu cele ale codului din Qubec (de natură mixtă, dar cu implicații puternice în common law) creează o bază solidă – câteodată discutabilă – asupra acestei exprimări a dreptului real. Introducerea fiduciei în dreptul românesc jalonează o importantă deschidere a sistemului juridic autohton spre dreptul modern, deși conceptul de trust a fost preluat din sistemul anglo-saxon pe filiera uneori discutabilă a dreptului francez.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 773-791

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: