Scrisoarea de garanţie bancară ca formă a creditului bancar

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

The paper approaches the letter of bank guarantee focusing on its status of bank credit instrument, arguing that it should be qualified as a species of bank loan and analysing the consequences of such qualification, given the absence from the new Romanian Civil code of a general regulation of bank loans and knowing that the regulation provided by the new Romanian Civil code to the letter of bank guarantee as an autonomous personal guarantee does not cover the bank loan dimension of its species entitled letter of bank guarantee. The bank credit operation based on the contract concluded between the issuing bank and the client pursuant to which the bank issues a letter of bank guarantee in favour of the third party beneficiary will be regulated by the special rules for bank loan contract. As an instrument of both guarantee and credit, the letter of bank guarantee will therefore be regulated by a dual legal regime.

Keywords:

letter of bank guarantee, bank loan, autonomous guarantee

REZUMAT

Studiul abordează scrisoarea de garanţie bancară din perspectiva statutului acesteia de instrument de creditare bancară, argumentându-se teza calificării scrisorii de garanţie bancară ca fiind o specie a creditului bancar şi analizânduse consecinţele acestei calificări, în absenţa reglementării generale în noul Cod civil a creditului bancar şi în condiţiile în care reglementarea din noul Cod civil a instituţiei scrisorii de garanţie ca garanţie personală autonomă nu acoperă dimensiunea de credit bancar a speciei sale numite scrisoare de garanţie bancară.
Operaţiunii de creditare bazată pe contractul dintre banca emitentă şi clientul ordonator, în temeiul căreia banca emite scrisoarea de garanţie în favoarea terţului beneficiar, îi este aplicabil dreptul special al contractului de credit bancar.
Scrisoarea de garanţie bancară, ca instrument de garanţie şi creditare, se supune, în consecinţă, unui regim juridic dual.

Legislaţie relevantă: Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: