Revizuirea judiciară a sumelor stabilite prin clauzele penale

Numărul 3 Anul 2012
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

The judge has the power to revise the amount of what is provided for in a penalty clause, in the case where this amount is “manifestly excessive” (art. 1541 Romanian Civil Code). In the legal system French we speak of a “manifestly excessive or derisory amount” (art. 1152 C. civ. français).
So it is not only a question of allowing the judge to reduce a penalty, but also of increase it. However, as in other foreign systems, it is necessary that the amount of the stipulated penalty is disproportionate to that of the damage actually suffered by the creditor. Otherwise, it would be ruining the penal clause by making it less useful.

Keywords:

penalty clause, judicial review of penalty clauses

REZUMAT

Judecătorul are puterea de a revizui cuantumul a ceea ce este prevăzut într-o clauză penală, în cauza unde această sumă este „vadit excesivă” (art. 1541 Cod civil român). În sistemul juridic În limba franceză vorbim de „o sumă vădit excesivă sau derizorie” (art. 1152 C. civ. français).
Deci nu este vorba doar de a permite judecătorului să reducă o pedeapsă, ci și de a o mări. Cu toate acestea, ca și în alte sisteme străine, este necesar ca pedeapsa să nu fie disproporționată faţă de prejudiciul suferit efectiv de către creditor. Altfel, ar strica clauza penală făcând-o mai puțin utilă.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1541
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România