Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă
juridică. O discuție actuală

Numărul 4 Anul 2016
Revista Numărul 4 Anul 2016

ABSTRACT

It is a fact that economy has undergone profound changes, in recent years, that have changed the physiognomy of companies and corporate law, and at the same time put ethics on the jurists’ agenda. The new stakeholder approach to corporate governance, regarding the maximization of the interests of all the parties impacted by the activities of a company, implicitly generates corporate social responsibility (CSR). The doctrine of ”legitimate expectations” affords the integration of these larger interests in the ”corporate purpose”, but in order to avoid bearing potential negative consequences, companies should also adopt procedures to establish an optimal framework for decision making, pursuant to the Commission’s” new EU strategy (2011-2014)”. According to a European Parliament resolution of February 6, 2013 the role for implementing CSR will normally be assigned to the board, as part of the legal duties of directors, to carry out all necessary operations required to achieve the corporate purpose and establish the main directions of action and development of the company, while procedural details will have to be specified in the codes of corporate governance. If the stakeholder approach is still developing its rules, solely focusing on the shareholders’ interests is no longer the ideal, from the perspective of the law.

Keywords:

CSR, corporate governance, stakeholder, legitimate expectations, code of best practices

REZUMAT

Schimbările profunde care au afectat economia în ultimii ani au transformat fizionomia companiei și a dreptului societar, reînscriind în același timp nevoia de etică pe agenda juriștilor. Noul model de guvernanță corporativă, de tip stakeholder, luând în calcul interesele tuturor părților afectate de activitatea unei companii, generează implicit o responsabilitate socială corporativă (RSC). Doctrina „așteptărilor legitime” permite teoretic integrarea acestor interese mai largi în „interesul social”, dar pentru a evita să suporte eventuale consecințe negative, pe viitor, companiile ar trebui să adopte proceduri destinate îmbunătățirii guvernanței corporative, prin stabilirea unui cadru „optim” pentru luarea deciziilor, potrivit unei comunicări a Comisiei privind „noua strategie a UE (2011-2014)”. Conform unei Rezoluţii a Parlamentului European din 6 februarie 2013, rolul implementării RSC ar reveni consiliului de administrație, în îndeplinirea atribuțiilor sale legale de a face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății și de a stabili direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, detaliile procedurale urmând a fi precizate în codurile de guvernanță corporativă. Dacă demersul de tip stakeholder este încă în curs de a-și consolida regulile de funcționare, maximizarea strict a intereselor acționarilor nu mai reprezintă în momentul de față un ideal din perspectiva dreptului.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2014/95/UE; Codul civil, art. 1170, art. 1272, art. 1881; Legea nr. 31/1990, art. 70, art. 142, art. 1441
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: