Repere ale evoluției modalităților dreptului de vot în adunările generale ale asociaților societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile și de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Numărul 7 Anul 2016
Revista Numărul 7 Anul 2016

ABSTRACT

Through this study we aimed to conduct a historical and critical examination of the ways in which, both the Law no. 31/1990, with all its subsequent amendments, and Law no. 297/2004 referring to capital market, by reference to the European provisions, regulated the conditions and the procedures for exercising the voting rights at general meetings of shareholders, in general and, in particular of joint stock companies shareholders regardless of the “closed” or “open” type of the company. The aim was to identify and evaluate the sufficiency or insufficiency of legal regulations and the accuracy degree, consistency and rigor of those regulations, in relation to some regulations issued by E.U. bodies and to the doctrine and practice regarding the corporate matters.

Keywords:

voting rights of members and shareholders, voting methods, general meetings, European regulations, associates and shareholders, legislative developments, directives and regulations

REZUMAT

Prin acest studiu ne-am propus să efectuăm un examen istoric și critic al modalităților în care Legea nr. 31/1990, cu toate modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 297/2004 a pieței de capital, prin raportare la prevederile dreptului european, au reglementat condițiile și modalitățile de exercitarea dreptului de vot în adunările generale ale asociaților, în general, și în special, ale acționarilor societăților pe acțiuni de tip „închis” și „deschis”.

Scopul urmărit a fost acela de a identifica și evalua suficiența ori insuficiența reglementărilor legale în materie precum și gradul de acuratețe, coerență și rigoare a acelor reglementări, prin raportare la unele acte normative emise de către organismele UE precum și la doctrina și practica societară în materia vizată.

Legislaţie relevantă:

Constituția României, art. 28, art. 53; C. civ., art. 741, art. 1252, art. 1295-1314, art. 2009-2042; Legea nr. 31/1990, art. 61, art. 95, art. 101, art. 105, art. 112, art. art. 115, art. 122, art. 125, art. 126, art. 127, art. 132, art. 155, art. 191, art. 243, art. 2861; Legea nr. 297/2004, art. 240, art. 243; Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: