Reglementări naționale românești privind combaterea abuzului fiscal al contribuabilului. Cadrul legislativ general. Mecanisme – evoluție – interpretare – aplicare

Numărul 9 Anul 2016
Revista Numărul 9 Anul 2016

ABSTRACT

By the present article, which is part of the author’s doctoral research on tax abuse we will try to undertake an endeavour for identifying and analyzing the general legal framework on abuse of taxpayer Romanian tax. In this respect, in its first part, we present and detail (I.) the law principles underlying the incrimination of Romanian taxpayer’s fiscal abuse, and in the second part we will pay attention to these principles in Romanian tax law, by analysing of concrete ways in which the Romanian state intends to combat abuse of the taxpayer or tax, namely (II.) general anti-abuse rule that lies in art. 11 para. (1) – (3) C. fisc., the most common and also disputed anti-abuse rule in Romanian tax practice.

Keywords:

tax abuse, tax liability, Fiscal Code, national abusive activities, crossborder abusive activities, sanction

REZUMAT

Prin prezentul articol, care face parte din cercetarea doctorală a autorului privind abuzul fiscal, vom încerca să întreprindem un demers de identificare și analizare a cadrului legislativ general privind abuzul fiscal al contribuabilului român. În acest sens, în prima parte a acestuia, vom prezenta și detalia (I.) principiile de drept ce stau la baza incriminării abuzului fiscal al contribuabilului român, urmând ca în adoua parte să acordăm atenție aplicării acestor principii în dreptul fiscal român, prin analiza unei modalități concrete în care statul român înțelege să combată abuzul fiscal al contribuabilului său, anume (II.) regula generală anti-abuz ce se regăsește în art. 11 alin. (1)-(3) C. fisc., cea mai frecvent întâlnită și, totodată, disputată regulă anti-abuz din practica fiscală românească.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 11; C. pr. fisc., art. 4, art. 6, art. 7, art. 14, art. 15, art. 46
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: