Reglementarea cheltuielilor de judecată în procesul civil

Numărul 10 Anul 2016
Revista Numărul 10 Anul 2016

ABSTRACT

The present study analyzes the topic of costs in civil proceedings governed by the new Civil Procedure Code, in force since February 15, 2013. Although the new Code of Civil Procedure partially adjusted the costs issues, the topic remains controversial both in doctrine and in the current judicial practice. The study was based on the analysis of the costs under the current code, the changes to the Old Code of Civil Procedure, comparing the new Code of Criminal Procedure and proposals taken from the German system.
Starting from the definition and amount of costs, but basedon the ECHR jurisprudence, I synthesized the amounts that may be included in this category. In addition, certain principles are found on the basis of granting the costs that govern this matter.
The analysis focused on awarding costs to the parties from the lawsuit, depending on their roles in the civil proceedings. The central issue discussed in this section is the interveners who may be forced to pay the costs that appear during the process.
Moreover, fundamental participant in the civil trial, the court plays an active role in awarding costs.
The current legislation allows the reduction of certain fees when they are clearly disproportionate. Throughout this paper I tried to summarize the issues that arise in connection with the reduction of legal fees. The analysis focused on the situation of fees awarded to the experts chosen by the parties to advise them, but also on the case of laboratories and specialized institutions..
Towards the end, I tried to refer to the German system, taking certain principles that would apply in this case.

Keywords:

proof of court fees, public legal aid, competence of the court, success fee, the quota litis pact, the active role of the court, the reduction of fees, ECHR jurisprudence, interveners, the German System

REZUMAT

Prezenta lucrare analizează tema cheltuielilor de judecată în procesul civil, reglementate de Noul Cod de procedură civilă, în vigoare din 15 februarie 2013.
Cu toate că Noul Cod de procedură civilă a modificat în parte aspecte privind
cheltuielile de judecată, acest subiect rămâne unul controversat atât în doctrină, cât și în practica judiciară actuală. Studiul s-a bazat pe analiza cheltuielilor de judecată în baza codului actual, pe modificările aduse Vechiului Cod de procedură civilă, compararea cu Noul Cod de procedură penală, cât și propuneri de lege ferenda preluate din sistemul german.
Pornind de la definiția și cuantumul cheltuielilor de judecată, dar având ca fundament și jurisprudența CEDO, am sintetizat sumele de bani care pot să fie incluse în această categorie. În plus, la baza acordării cheltuielilor de judecată se regăsesc anumite principii care guvernează această materie. Analiza s-a concentrat și pe acordarea cheltuielilor de judecată părților din procesul civil, în funcție de poziția lor procesuală. Problema centrală analizată în această secțiune este reprezentată de intervenienți, care pot fi obligați să suporte cheltuielile efectuate pe parcursul procesului.
Mai mult, participant fundamental în procesul civil, instanța de judecată are un rol activ în atribuirea cheltuielilor de judecată.
Legislația actuală prevede posibilitatea reducerii anumitor onorarii când acestea sunt vădit disproporționate. Pe parcursul prezentei lucrări am încercat o expunere a problemelor care se ridică în legătură cu reducerea onorariului avocațial. Analiza s-a concentrat și pe situația onorariilor experților aleși de părți pentru a-i consilia, dar și cazul laboratoarelor și instituțiilor de specialitate.
Spre final, am încercat să fac referire la sistemul german, preluând anumite reglementări care s-ar aplica în cazul de față.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 330, art. 363, art. 406, art. 447, art. 451-455; Legea nr. 51/1995, art. 40, art. 127, art. 129;
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România