Regimul juridic al măsurii de constrângere a debitorului de a-şi executa la timp obligaţia pe care şi-a asumat-o (daunele cominatorii)

Numărul 2 Anul 2012
Revista Numărul 2 Anul 2012

ABSTRACT

The astreinte, derived from the Latin adstring is a process of constraint which, despite its character indirect, is very effective; it hits the debtor in his sensitive part, the portefeville, to the penalty is vast, although it is not without limits.
The author reviews the evolution of the institution of penalty, judicial or conventional, limited to the comminatory measure „comminatory penalty”.

 

Keywords:

Performance of obligations, Comminatory penalty, Evolutions of legal regimes.

REZUMAT

Astreinte, derivat din latinescul adstring este un proces de constrângere care, în ciuda caracterului său indirect, este foarte eficient; îl lovește pe debitor în partea sa sensibilă, portofelul, pedeapsa este mare, deși nu este fără limite.
Autorul trece în revistă evoluția instituției pedepsei, judiciară sau convențională, limitată la măsura cominatorie, „pedeapsa cominatorie”.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1516
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: