Regimul juridic al dreptului de preferinţă şi al dreptului de alocare

Numărul 10 Anul 2012
Revista Numărul 10 Anul 2012

ABSTRACT

The capital market, the ensemble of relations and mechanisms through which available funds are attracted from the economy and placed with economic agents or public and private entities, on long and medium terms, has movable valuables at its core (financial instruments specific to a market economy).
Shares, movable valuables with variable income, are highlighted in particular through the rights incurring from the ownership of shares, among which the preference rights and the assignment rights are included; the preference rights are financial instruments which confer the shareholders the right to subscribe newly issued shares before offering those shares for subscription to other shareholders, being traded separately from the shares which the shareholders are allowed to subscribe; the assignment rights are negotiable movable valuables issued on short term which certify the right of the shareholder to receive new shares when these shares are allowed to be traded on the capital market.

Keywords:

the preference rights, the assignment rights, movable valuables.

REZUMAT

Piaţa de capital, ansamblu de relaţii şi mecanisme prin care se atrag şi se plasează fonduri disponibile din economie către agenţi economici sau entităţi publice şi private, pe termen mediu şi lung, are ca element central valorile mobiliare, instrumente financiare specifice unei economii de piaţă.
Acţiunile, valori mobiliare cu venit variabil, sunt evidenţiate în principal prin drepturile aferente deţinerilor de acţiuni, în care se circumscriu atât drepturile de preferinţă, cât şi drepturile de alocare; drepturile de preferinţă fiind instrumente financiare care conferă acţionarilor dreptul de a subscrie acţiuni nou emise înainte ca respectivele acţiuni să fie oferite spre subscriere altor acţionari, fiind tranzacţionate separat de acţiunile pe care acţionarii au dreptul să le subscrie, iar drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile emise pe termen scurt şi care atestă dreptul deţinătorului de a primi acţiuni noi în momentul în care aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe piaţa de capital.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 297/2004

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: