Reflectarea principiilor guvernanţei corporatiste în legislaţia societară

Numărul 12 Anul 2014
Revista Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

A modern society, where the corporate bodies are the main vectors of the economic life, needs solid rules to promote financial stability and to ensure that the companies are truly accountable not only to their shareholders but also to build and maintain public trust in companies and in their day to day management for the public benefit. This presentation aims to evaluate the enactment in the Romanian legislation, with special regard to the Company Law no. 31/1990, of the principles of corporate governance as promoted, mainly, by the Organization for Economic Co-operation and Development.

Keywords:

shareholders, management, the Romanian legislation, Company Law no. 31/1990, principles of corporate governance, Organization for Economic Co-operation and Development

REZUMAT

O societate modernă, unde corporaţiile sunt principalul vector al vieţii economice, are nevoie de reguli solide pentru a promova stabilitatea financiară şi pentru a asigura faptul că societăţile comerciale sunt cu adevărat responsabile nu numai faţă de acţionarii lor dar şi pentru a menţine şi construi încrederea publică în aceste companii şi managementul lor de zi cu zi care generează beneficiu public.
Prezentarea îşi propune să evalueze adoptarea în legislaţia românească, cu o privire specială către Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, a principiilor guvernanţei corporatiste aşa cum sunt promovate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Legislaţie relevantă:

Legea societăților comerciale nr. 31/1990, Capitolul IV

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: