Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv

Numărul 1 Anul 2014
Revista Numărul 1 Anul 2014

ABSTRACT

Law no. 31/1991 regulating the companies sets a different liability of the shareholders depending on the type of company and, therefore, the status of the shareholder in a certain type of company is directly linked with a certain degree of personal liability of that company.
From this point of view it is important to determine if the associates can derogate from these legal provision and grand themselves, through the Articles of incorporation, a different degree of liability than that which the law imposes for that type of company, and still without affecting other structural elements that are specific to the company.
The shareholders in the general partnership companies are joint and unlimited liable for the obligations of the company and its creditors will direct their claims first against the company for its obligations and, only if the company does not pay in 15 days from the formal notice, can direct their claims against the shareholders.
The purpose of this joint and unlimited liability for the company’s obligations was that of granting the creditors of the company a guarantee in the event of enforcing the fulfillment of obligations.

Keywords:

creditors, liability of the shareholders, general partnership companies, joint and unlimited liability, effects of solidarity of the shareholders

REZUMAT

Legea nr. 31/1990 privind societăţile instituie o răspundere diferenţiată a asociaţilor în funcţie de formele societăţilor şi astfel calitatea de asociat într-o anumită formă de societate este în legătură directă cu un anumit grad de răspundere proprie acelei societăţi.
Din această perspectivă interesează dacă asociaţii pot să deroge de la aceste dispoziţii legale şi să-şi asume prin actul constitutiv o răspundere de un grad diferit decât cea pe care legea o impune pentru acea formă de societate şi fără însă să afecteze alte elemente structurale specifice ale acesteia.
Asociaţii în societatea în nume colectiv răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sale, iar creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor îndrepta împotriva acestor asociaţi.
Scopul instituirii acestei răspunderi nelimitate şi solidare pentru obligaţiile sociale a fost de a oferi o garanţie creditorilor societăţii în eventuala executare a obligaţiilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 3, art. 85, Legea nr. 85/2006, art. 138, Codul civil, art. 1456, art. 1881
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România