Răspunderea administratorilor şi asociaţilor pentru pasivul neacoperit al societăţii, în dreptul german al insolvenţei

Numărul 1 Anul 2014
Revista Numărul 1 Anul 2014

ABSTRACT

A thorough analysis of German law in the field of personal liability of administrators and associates of insolvent companies. By means of this article, the author wishes to bring into attention of all readers relevant legislation, doctrine and jurisprudence in the field of insolvency from a highly developed economy such as Germany. Analyzing the most recent legislative innovations brought upon the German system by reforms can offer insight into future developments and potential directions that could be implemented by other countries, drawing on Germany’s experience and learning from its mistakes. The way liability is dealt with in insolvent companies can have a major impact on the way companies are run on the mechanics of restructuring.

Keywords:

insolvency, administrator liability, associate liability, German commercial law, debt-to-equity swap.

REZUMAT

O analiză a dreptului german în domeniul răspunderii personale a administratorilor şi asociaţilor companiilor aflate în insolvenţă. Prin acest articol, autorul doreşte să aducă în atenţia cititorilor legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa în domeniul insolvenţei din punctul de vedere al unei economii foarte dezvoltate ca cea a Germaniei. Analiza celor mai recente inovaţii legislative aduse în sistemul german prin reforme poate oferi un punct de plecare în dezvoltarea ulterioară şi direcţiile potenţiale care pot fi implementate de alte ţări, pe baza experienţei Germaniei şi învățând din greşelile sale. Modul în care răspunderea este rezolvată în companiile în insolvenţă poate avea un impact major asupra modului în care companiile lucrează la mecanismele de restructurare.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: