Protecţia datelor cu caracter personal în Marea Britanie

Numărul 4 Anul 2012
Revista Numărul 4 Anul 2012

ABSTRACT

The protection of personal information in Great Britain originates in the 70’s , when the increasing use of computers determined a growing concern for the protection of the information referring to natural persons. Since Great Britain has no written constitution in one document for the regulation of the rights and freedoms of natural persons, which would be called “the British Constitution”, constituting, as a matter of fact, a body of constitutional rules and principles, resulting from jurisprudence, statutes, conventions and doctrine, there was no personal information protection arising out of the constitutional doctrine of the natural person’s right to a private life.

Keywords:

protection of personal information, Great Britain, the British Constitution, right to a private life

REZUMAT

Protecția informațiilor personale în Marea Britanie își are originea în anii 70, când crește utilizarea calculatoarelor, fapt ce a determinat o preocupare tot mai mare pentru protecția informațiilor care se referă la persoanele fizice. Deoarece Marea Britanie nu are o constituție scrisă într-un singur document pentru reglementarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, care ar fi numită „Constituția Britanică”, constituind, de fapt, un corp de reguli şi principii constituţionale, rezultând din jurisprudență, statute, convenții și doctrină, nu există protecţie a informațiilor personale care rezultă din doctrina constituțională a dreptului persoanei fizice la viață privată.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: